Kosen Judo

Vad är Kosen Judo?

Det är flera saker, Kosen Judo är en form av Judo praktiserad vid många Universitet i Japan och är mycket newaza (mattkamp) orienterad. De tränar kast och nertagningar som alla Judoka, men i både träning och Shiai (tävling) spenderar de ungefär 90% av tiden i newaza, och tachiwaza (stående) är mycket mindre förekommande.

Ett vanligt missförstånd är att "guardposition" uppfanns av Gracie familjen. "The guard" (open, closed, 1/2) så väl som passeringar och svep, knäet på magen (uki gatame), triangelstrypningen (sankaku jime), och armlåsningen i kryss (juji gatame) är något som väldigt felaktigt ibland betäcknas som kreationer skapade av BJJ, dessa har dock funnits i Judo sedan början eller åtminstone sedan Kodokans lag förlorade mot Fusen Ryu kring 1905.
Fusen Ryu var den första skola som fokuserade på newaza , och Kano, "open minded" som han var, bad dem att undervisa i deras newaza (Inte många traditionella Ju-Jutsu ryu fokuserade på newaza då det ansågs att detta inte var effektivt på slagfältet) till honom själv och Kodokan.
De gjorde detta och det är på grund av detta som Judo fick sitt relativt starka inslag av newaza, före denna incident var judo mestadels kast, slag (atemi), och stående kamp eller fasthållningar direkt från kast. Så dessa saker borde varje Judoka träna väldigt mycket, shiai (tävling) är bara en liten del och inte målet med Judo, det är en komplett art detta förkunnade Dr. Kano i början på 1900-talet. tyvärr är det idag möjligt att vara hyffsat framgångsrik i tävlingar trots mediokra kunskaper i newaza p.g.a dagens regler och färre och färre lägger någon större vikt på newaza träning. Alla typer av newaza fokuserar idag på tekniker med lås
på tekniker så som ben/fötter/leder/axlar/nacke/etc. medan brytlås och slag försvunnit helt på grund av att dessa inte är tillåtna på tävling.

Kosen Judo, detta system är dock inget separat system från formell Judo. Begreppet "Kosen" i Japan före Andra Världskriget refererar till Universitet. Så 'Kosen Judo' var bara en etikett på den typ av Judo som tränades på Japans 7 mest högstatus Universitet före Andra Världskriget. Dessa Judolag etablerades relativt sent jämfört med på andra skolor och letade därför efter vägar att komma ikapp, de började fokusera sig på mattkamp (brottning med ledlås och strypningar) istället för det mer "Kodokan standard" träningen med mer kast, och Kodokan populariserade denna form av träning eftersom Dr. Kano alltid pratat mer för detta men även om Dr. Jigoro Kano (Judos grundare) alltid förespråkat kast så såg han också att specialister i newaza skulle betyda otroligt mycket för Judons utveckling i framtiden, han tillät därför Kosen Universiteten att hålla tävlingar med eget regelverk och uppmuntrade dem att fortsätta träna och utveckla matt tekniker.

Olyckligtvis efter Dr. Kanos död så kom en svår fas för Kosen stilen. De sju Universitet där Kosen tränades blev "hotbeds" för den militära upprustningen som svepte över Japan på 1920-30 talet. De blev en värvningsgrund för den Kejserliga officerskåren och "Tokkotai" Kamikaze divisionen. I slutet av kriget sågs dessa skolor som ett hot av de Allierade och stängdes, i och med detta och denna koppling fick även utövare av Kosen stämpeln på sig att vara militarister. Mer ofta än undantag så var denna stämpel orättvis. Hursomhelst så blev detta en skugga Kosen stilen kom att hamna under och dess utövare kom att föra en anonym tillvaro, deras tävlingar förbjöds och rent generellt befann sig Kosen stilen i förfall. Detta var inte den enda och mest betydande motgången för Kosen stilen, det kom att bli utvecklandet av reglerna för Olympisk Judo 1964 efter detta har stora ansträngningar gjorts för att göra Judo populärt världen över; som ett led i detta så förordar Olympisk Judo korta och begränsade mattkamper men vill begränsa långa newaza dueller vilka är nödvändiga för att aktiva newaza specialister skulle ha någon möjlighet att använda sina färdigheter.

Efter kriget retirerade Kosen Judo in i skuggorna med några få undantag och skulle ha blivit bara en fotnot i Judo historien om det inte varit för det nyvaknade intresset kring grappling, de gamla Kosen instruktöerna har upplevt en explosion av popularitet. Stilen har kommit ut ur skuggorna och de få kvarvarande instruktöerna har uppsökts inte bara av Judoutövare utan även tävlande i Shoot-fighting och andra stilar.

Man kan säga att Kosen judo är en form av judo som tränades av flera stora Gymnasieskolor och Universitet under Meiji Eran (1868 - 1914). Den lägger sin tyngdpunkt på newaza (mattkamp) såsom kontrollgrepp, ledlås och strypningar. Det var denna stil som Gracie familjen i Brasilien undervisades i av Mitsuyo Maeda.

Senaste nytt

På gång

Nyhetsbrev

  • Västerås Judoskola


Mottag HTML?