Kosen Judo

Andan i Kosen judo

Kosen judo följde andan av Bushido. Vinna var det viktigaste men Bushido betyder också att vinna för gruppen istället för det egna jaget. De var den tidens elit de gav aldrig upp, även om de t.ex. fick armarna brutna eller ströps till medvetslöshet istället för att ropa maitta. Andra Världskriget ändrade på detta, när Japan förlorade kriget och Kodokan stängdes för att bli militär akademi efter många möten bestämdes det att Kodokan fick bara öppna om man gick med på att undervisa med demokratiska värderingar.

Kosen judo och Brazilian jiu-jitsu

1904 sändes Mitsuyo Maeda till Amerika för att sprida Judo. Tillslut kom han till Brasilien runt 1915 och undervisade Judo newaza till Carlos Gracie. Hélio Gracie lärde sig teknikerna genom att träna med sin bror och anpassa dem efter sin tunna smala kropp. På detta sätt kan vi anse att Brazilian jiu-jitsu är en direkt avkomma från Judo newaza, och en förlängning av Kodokan Judo som den undervisades före Andra Världskriget.

I dessa dagar med anledning av Brazilian Jiu-jitsus utrymme i media började en rivalitet mellan Judo och BJJ att växa som kan anses förödande för dem båda. I Brasilien tog aldrig utövare av Brazilian Jiu-Jitsu någon större notis om detta delvis beroende på att man inte såg någon koppling mellan dagens sport-Judo och sin art och delvis för att man respekterade gamla skolans Judo mästare som mycket kompetenta fighters (Hélio Gracies vittnessmål om Masahiko Kimuras skicklighet är bara ett bevis bland många).

Varför Judo i Japan och Ju-Jutsu i Brasilien?

Troligen förhöll det sig att efter sin ankomst till Brasilien 1914 (samma år som första Kosen turneringen hålls i Kyoto) kommer Maeda lite på kant med Kodokan p.g.a. sina fighter om pengar? Maeda är också tillräckligt tidig i
Judo historien för att troligtvis ha svurit "keppan" blodseden till Kodokan?
Detta gjorde kanske också att Maeda kände att han inte hade sanktion för att använda Kodokans namn utan valde därför att benämna sin verksamhet i mer generella termer d.v.s Ju-Jutsu? Det finns tyvärr dock inga källor som kan
bekräfta detta till 100% så ännu så länge måste detta förbli en gissning.

Just nu är trenden i Brasilien att föra samman Judo och Jiu-Jitsu skolor.
Brazilian Jiu-jitsu fighters besöker Judo skolor för att utveckla sina kasttekniker och Judokas besöker Jiu-jitsu skolor för att utveckla sin newaza. Mycket kredit för denna förvirring måste ges till den "special" press som ett tag påstod att BJJ och Judo var två skilda arter, men på senare tid har ordningen återställts och nu har man börjat skriva många artiklar för att klargöra de historiska banden.
Många forskare anser Brazilian Jiu-jitsu och Kosen Judo vara mer närbesläktat med Kodokan Judo före Andra Världskriget än dagens internationella Judo.

Senaste nytt

På gång

Nyhetsbrev

  • Västerås Judoskola


Mottag HTML?