Kosen Judo

Händelser som kan härledas till att betyda starten för Kosen Judo innan Kyoto Universitet formellt höll första turneringen med "Kosen regler" 1914.


1874 Keio Universitet. startar jujutsu Dojo
1882 Keio Universitet inbjuder Sekiguchi Ryu
1883 Judo föreläsningar startar på Gakushuin
1885 Tokyo Universitet. startar Tenjin Shinyo Ryu Dojo
1887 Tokyo Universitet bygger judo dojo, Saigo blir klubbens första Shihan,
Detta tas senare över av Tomita
1889 Keio Universitet knyter till sig Yamashita som judo Shihan
1890 No1 Högskolan bildar judoklubb
1891 No5 Högskolan välkomnar Jigoro Kano som rektor/Judo Shihan, Kimotsuke som judo instruktör
1891 No1 Högskolan förlorar mot Gakushuin i en judo match
1893 No2 Högskolan bildar judoklubb
1893 Isogai knyts till No3 Högskolan som judo instruktör
1894 Tokyos Lärarskola bildar en judo dojo
1895 Sakujiro Yokoyama utnämns till Judo Shihan på No1 highschool
1898 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna
1899 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna
1900 Mitsuyo Maeda undervisar på No1 Högskolan
1901 Judo match mellan No3 Högskola och Kanazawa Läkarskola.
1902 Judo match mellan No3 Högskola och Keio Univ.
1906 Judo match mellan No1 Högskola och Tokyo Lärarskola
1907 Judo match mellan No4 och No6
1908 Judo match mellan No6 och Kobe Handelshögskola
1909 Judo match mellan No3 och No6
1910 Judo match mellan No5 och No7
1910 Judo match mellan No1 och No2
1910 Både Kanemitsu och Oda föds, dessa kommer senare att bli Kosen Judo "gurus"
1911 Kodokan förbjuder benlås, Ashi Garami (var tillåtet i Kosen reglerna och är fortfarande tillåtet i Brasiliansk Ju-Jutsu).

Det råder också en del förvirring kring hur vi ska definiera "Koto Senmon Gakko" = Kosenskola...
Därför tror många att Kosen Judo "bara" var enkel grundskolejudo, vad vi bör hålla i minnet är att "Highschool" som idag skulle betäknas som Gymnasier på den tiden var Japans högsta utbildningsorgan och har fram till våra dagar genomgått 2 totala omorganisationer...
Därför benämner jag dem Högskolor istället för gymnasier i denna sammanställning eftersom det ger en bättre bild av funktionen.
De kom senare att uppgraderas till...

No1 = Tokyo Universitet
No2 = Tohoku Universitet
No3 = Kyoto Universitet
No4 = Kanazawa Universitet
No5 = Kumamoto Universitet
No6= Okayama Universitet
No7 = Kagoshima Universitet

När skolsystemet moderniseras efter europeisk modell.

Senaste nytt

På gång

Nyhetsbrev

  • Västerås Judoskola


Mottag HTML?