Kosen Judo

Några i övrigt intressanta reflektioner att göra är...


1) Namnet Kosen Judo som vi nu använder generellt refererar egentligen bara till "7 Universitets turneringen" som startades av Kyoto Universitet 1914 och matcher med dessa regler efter 1914. Den sista officiella Kosen
turneringen hölls 1941. Matcher före 1914 (med senare kända "Kosen regler") hölls mestadels mellan numrerade Högskolor alltså de som senare uppgraderades till Kejserliga Universitet. Privata skolor som Keio,
Gakushuin etc deltog i dessa skolmatcher i Judo.

2) Före1900, måste det med all sannolikhet ha funnits men vi har inte lyckats hitta några skrivna källor kring detta. År 1900 publicerade Butokukai med hjälp av Jigoro Kano Jujutsu Tävlingsregler där vinnaren var tvungen att ha två Ippon (detta betydde att om båda tävlande fick en Ippon
blev en tredje avgörande). Viktigt att notera är att vid denna tid fanns inga regler som sade att matcher skulle påbörjas stående. De flesta av dessa matcher dömdes av Kano, Yamashita, Tomita, Yokoyama så vi kan antaga att de
dömde efter samma regler. Så sent som 1924 stipulerade Kodokan att matcher skulle börja stående. Dessa regler reviderades efter hand och blev Kodokan.

Tävlingsregler utan större förändringar utom artikel 3 i matcher med deltagare under 1st Dan fick inte Kansetsu Waza användas och under 1st Dan skulle 70% tachiwaza och 30% newaza tränas och för de över 1st Dan gällde
rekommendationerna 60% tachiwaza och 40% newaza.

Baserat på flera källor gällande Kosen Judo så var det aldrig fråga om 100% newaza. Vi kan konstatera att Kosen utövarna även producerade ett antal experter i tachiwaza. Vi kan ställa oss frågan om Kosen utövare som Kanemitsu och Oda bara behärskade newaza? Troligen inte och skulle de ha erhållit 9 Dan om de enbart undervisade newaza, förmodligen inte?

Högskola No.1 är troligen var Maeda Mitsuyo (Conde Coma) tränade det mesta av sin newaza, detta omnämns i ett brev Maeda skickar hem till en vän i Japan. Han var vid denna tid 22 år gammal.
Under början av 1900-talet uppstår en schism mellan Kodokan och Universiteten just kring tävlingsystemet där Kodokan förordade en "återgång" till tachiwaza.
Därför söker sig universiteten under en tid närmare Butokukai i Kyoto och kan härigenom behålla och utveckla sitt tävlingsystem detta mynnar ut 7 Universitets turneringen med "Kosen" regler i Kyoto 1914.
1945 upplöses Butokukai och Kosen utövarna assimileras åter igen i Kodokan.

Källor
Osaekomi by Katsuhiko Kashiwazaki
History of Kosen Judo
Kosen Judo
A Kosen Judo posting
Judoforum.com
Judo History Archive (Förträfflig sida om Judo historia.)
IBUs bibliotek
Tokyo Newaza Kenkyukai

Senaste nytt

På gång

Nyhetsbrev

  • Västerås Judoskola


Mottag HTML?