Sponsorer

Vi sponsrar Västerås Judoskola:

Casino Companiet

Scandbet.com

EMCAD

Linpro AB



Är ditt företag intresserat av att sponsra Västerås Judoskola? Kontakta Lajos Farkas på telefon 070-04 06 035.
Västerås Judoskola